PONDELOK 27.2. Féria Radošina 18.00 + Františka /1.výr./
UTOROK 28.2. Féria Behynce 18.00 + Jarmila a Arnold Štefkovičoví
STREDA 1.3. Féria Radošina 7.00 + Benedik Čambor, otec Benedik, mama Veronika
ŠTVRTOK 2.3. Féria Bzince 18.00 + Ernestína Vančová, rodičia Martin a Oľga, deti Ján, Mária, Ľudovít, Martin, Emil
PIATOK 3.3. Féria Behynce 17.00 Na úmysel
Radošina 18.00 + Bruno Kuchta, rodičia Kuchtoví, Kováčoví a starí rodičia z oboch strán
SOBOTA 4.3. Féria Radošina 18.00 + Mikuláš a Helena Kučeroví, rodičia, súrodenci a zať Pavol
NEDEĽA 5.3. Druhá pôstna nedeľa Bzince 7.30 ZBP
Behynce 9.00 + Zuzana /nedož. 80 rokov/
Radošina 10.30 + Anton a Jozefína Tomašovičoví
  • Dnes popoludní o 14.30 sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty.
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedať budem hodinu pred svätými omšami. V Radošine spovedám v piatok od 14.30 do 16.30. Od 15.00 bude vystavená Sviatosť Oltárna.
  • V pôstnom období budú pobožnosti Krížovej cesty vo farskom kostole v piatok o 17.15 a v nedeľu o 14.30. Povzbudzujem vás k účasti na týchto pobožnostiach, zamýšľajme sa spoločne nad utrpením a láskou Pána Ježiša…
  • V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
  • V piatok pri sv. omši bude príhovor zameraný pre deti, po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí…
  • Deti, ktoré sa zúčastnia na Krížovej ceste, nech svoje meno na papieriku vhodia do krabičky na bočnom oltári. Na Veľkú Noc bude zlosovanie…
  • Vďaka bohuznámym za milodar na kostol 200, 100 a 50 eur.
  • Dnes je zbierka na Charitu. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 9

Informačný servis nitrianskej diecézy