PONDELOK 22.5. Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka Radošina 18.00 + Ján, Helena Masrnoví a rodičia
UTOROK 23.5. Féria Behynce 18.00 + manžel Juraj, brat Ján a rodičia z oboch strán
STREDA 24.5. Féria Radošina 7.00 + starí rodičia Macháčoví a Šarkézioví
ŠTVRTOK 25.5. Sv. Urban, spomienka Bzince 18.00 + Viliam a Melánia Mihálikoví a rodina Štolfová a Miháliková
PIATOK 26.5. Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka Radošina 18.00 + Albert a Júlia Šugroví a ich deti
SOBOTA 27.5. Féria Radošina 18.00 + Anton Krška
NEDEĽA 28.5. Zoslanie Ducha Svätého Bzince 7.30 + Anton a Jozefína Ondrejkoví, rodičia z oboch strán a príbuzní
Behynce 9.00 + Koloman, Ján, Alžbeta Oravcoví a ich deti
Radošina 10.30 + Vojtech, Emília, Júlia, Marián Bednárikoví, Eva

           

  • V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsahom sú prosby za duchovné povolania.
  • V sobotu od 10.00 do 10.30 bude vo farskom kostole prvá sv. spoveď detí. Budeme spovedať aj rodičov a rodinných príslušníkov prvoprijímajúcich detí. Na budúcu nedeľu o 10.30 bude vo farskom kostole prvé sväté prijímanie. Modlime sa za tieto deti, aby s láskou prijali Pána Ježiša…
  • Na budúcu nedeľu popoludní bude požehnanie viníc a polí. Stretneme sa o 15.00 pri soche sv. Urbana…
  • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá…
  • Upratovanie kostola: Rodičia prvoprijímajúcich detí

Informačný servis nitrianskej diecézy