PONDELOK 6.5. Féria Radošina 18.00 + Anton Krška /10.výr./
UTOROK 7.5. Féria Radošina 7.00 ZBP
STREDA 8.5. Féria Behynce 18.00 + Elena, Eduard, starí rodičia Močkoví
ŠTVRTOK 9.5. Nanebovstúpenie Pána, slávnosť Bzince 17.00 Za farnosť
Radošina 18.00 + Erika Grznárová
PIATOK 10.5. Féria Radošina 18.00 + Ján Gašpar /10.výr./
SOBOTA 11.5. Féria Radošina 18.00 + Anton, Jozefína Tomašovičoví
NEDEĽA 12.5. Siedma veľkonočná nedeľa Bzince 7.30 + Rudolf Kučera, švagor Rudolf a krstní rodičia Sigetoví
Behynce 9.00 + Koloman Oravec /10.výr./
Radošina 10.30 + Štefan Franko, kapucín /8 výr./
  •  Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, o 14.00 bude modlitba svätého ruženca, o 14.30 pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.
  • Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami za úrodu.
  • Vo štvrtok máme slávnosť Nanebovstúpenia Pána, cirkevne prikázaný sviatok.
  • V piatok bude príhovor pri sv. omši zameraný pre deti, po sv. omši bude nácvik na prvé sv. prijímanie. Prosím deti, aby prišli v piatok na sv. omšu.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá…
  • Upratovanie kostola: Ruža č. 11

Informačný servis nitrianskej diecézy