PONDELOK 13.6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi Radošina 17.00 + Božena Balážiková, Jozef /5.výr./ a rodičia
UTOROK 14.6. Féria Radošina 7.00  
STREDA 15.6. Féria Behynce 18.00    ZBP Juraj  /50 rokov/
ŠTVRTOK 16.6. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť Bzince 17.00 + Ernest
Radošina 18.00 Za farníkov
PIATOK 17.6. Féria Radošina 18.00 + Erika Grznárová
SOBOTA 18.6. Féria Radošina 18.00 ZBP
NEDEĽA 19.6. 12. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Melánia Ondrejková, rodičia Ondrejkoví, Danišoví, Vadrnoví
Behynce 9.00 + Pavol Petrík /1.výr./ a dcéra Silvia
Radošina 10.30 Za farnosť
  •  Vo štvrtok máme cirkevne prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Po sv. omši vo farskom kostole bude procesia. Prosím obetavých farníkov o jej prípravu, ako ste boli zvyknutí po iné roky.
  • Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Ďakujem úprimne všetkým, ktorí v tomto týždni venovali milodar na opravu farského kostola 50 a 100 €.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 8

 

Informačný servis nitrianskej diecézy