PONDELOK 22.4. Féria Radošina 18.00 + Ladislav Krška /1.výr./, sestra Emília /11.výr./, dcéra Martinka /nedož. 46 r./
UTOROK 23.4. Sv. Vojtecha, biskupa a muč., spomienka Behynce 18.00 + manžel Juraj, brat Ján a rodičia z oboch strán
STREDA 24.4. Sv. Juraja, muč., spomienka Radošina 7.00 + Miroslav Straňák /1.výr./
ŠTVRTOK 25.4. Sv. Marka, evanjelistu, sviatok Bzince 18.00 ZBP Ladislav, poďakovanie za 60 rokov života
PIATOK 26.4. Féria Radošina 18.00 + Eugen a Veronika Lištiakoví
SOBOTA 27.4. Féria Bzince 16.00 + Michal Lipár, manž. Emília a + z rodiny z oboch strán
Behynce 17.00 Za farnosť
Radošina 18.00 + Ľudovít, Anna Gábrišoví a + príbuzní
NEDEĽA 28.4. Piata veľkonočná nedeľa Radošina 6.30 + Ján, Helena Masrnoví a deti a rodičia
  •  Dnes je Nedeľa dobrého pastiera, o 14.30 bude pobožnosť …
  • Na budúcu nedeľu o 10.00 bude v Rotunde sv. Juraja sláviť sv. omšu dekan teologickej fakulty Jozef Jančovič, rodák z Krtoviec. Kvôli púti k sv. Jurajovi budú zmenené aj sv. omše. V nedeľu bude vo farskom kostole sv. omša o 6.30 a o 7.30 odchádzame pešo od fary k „Jurkovi“…
  • Dnes je zbierka na kňazský seminár. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
  • Úprimne ďakujem Bohu známym darcom za milodar na oltár 50, 100 a 200 eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 9

Informačný servis nitrianskej diecézy