PONDELOK 23.1. Féria Radošina 18.00 + Eduard Malík /30.výr./
UTOROK 24.1. Sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Behynce 18.00 Poďakovanie za úspešné zvládnutie prác a za Božie požehnanie pre rodiny
STREDA 25.1. Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok Radošina 7.00 Na úmysel – za rodinu
ŠTVRTOK 26.1. Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka Bzince 18.00 + Vladimír a Vilma Vičanoví a rodičia z oboch strán
PIATOK 27.1. Féria Radošina 18.00 + Štefan Kučera
SOBOTA 28.1. Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 + Jozef Masrna a manž. Anna
NEDEĽA 29.1. Štvrtá nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Albín, Gertrúda Matejovičoví, rodičia Šiškoví a Matejovičoví
Behynce 9.00 + Koloman Močko, manž. Jozefína, Otto, Filoména a rodičia z oboch strán
Radošina 10.30 Za farnosť
  • Dnes je nedeľa Božieho slova.
  • Mladíci, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu a chceli by sa stať kňazmi nitrianskej diecézy, môžu sa formou prihlášky uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, ako aj na šesťročné denné štúdium katolíckej teológie, ktoré je určené pre kandidátov kňazstva. Podrobnosti na farskom úrade.
  • Ďakujem bohuznámemu za milodar na kostol 100 eur.
  • Katolícke noviny…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č.4

Informačný servis nitrianskej diecézy