Pondelok

21.03.

Veľký týždeň Radošina

7,oo

Na úmysel
Utorok

22.03.

Veľký týždeň  

Radošina

18,oo

 

Za adoptované deti
Streda

23.04.

Veľký týždeň  

Bzince

18,oo

 

Za rodičov a príbuzných
Štvrtok

24.03.

ZELENÝ Behynce     18,oo + Jozef Bílik, Mária, syn Peter a Eduard
Radošina 18,oo + Andrej Balogh, dekan-farár, zosnulí a živí kňazi pôsobiaci a pochádzajúci z našej farnosti
Piatok

25.03.

VEĽKÝ Radošina

15,oo

 
Behynce 15,oo  
Sobota

26.03.

BIELA Behynce 18,oo  
Radošina

18,oo

 
NEDEĽA

27.03.

veľkonočná Bzince

7,3o

+ Jozef Šiska, manž. Emília a rodičia Jozef a Júlia Šiškoví, Jozef a Alžbeta Kupcovi
Behynce

9,oo

+ Viktor Fiala, Melánia a rodičia
Radošina 10,3o Za farníkov

.

 

  Behynce Radošina
Zelený štvrtok 18,oo – sv. omša 18,oo – sv. omša

do 21,oo – adorácia

Veľký piatok 15,oo – obrady – adorácia

19.oo – záver

15,oo – obrady + adorácia

20,oo – záver

20,oo – Krížová cesta

Biela sobota 8,oo – adorácia

18,oo – záver a obrady

9,oo – adorácia

18,oo – záver a obrady

 

  • Veľký piatok je dňom prísneho pôstu.

 

  • Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude farská ofera

 

  • Upratovať kostol: 8

Informačný servis nitrianskej diecézy