PONDELOK 1.7. Féria Radošina 18.00 + rodičia Marta, Gabriel
UTOROK 2.7. Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok Behynce 18.00 + Václav, rodičia a súrodenci
STREDA 3.7. Sv. Tomáša, apoštola, sviatok Radošina 7.00 ZBP a Božie požehnanie pre rodinu
ŠTVRTOK 4.7. Féria Bzince 18.00 Na úmysel
PIATOK 5.7. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť Radošina 18.00 + Štefan Kollár a Margita /nedož. 100 r./, rodičia z oboch strán a syn Jaroslav
SOBOTA 6.7. Sv. Márie Goretti, panny a muč., spomienka Radošina 18.00 + Jaroslav a Lýdia Vičanoví, vnuk Martin a rodina Klčovanská
NEDEĽA 7.7. 14. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Júlia, Filip Pastvoví, Alexander Talapka
Behynce 9.00 + Ján, Alžbeta a ich deti
Radošina 10.30 Za farnosť
  • Dnes o 12.00 odchádzame s miništrantmi na výlet. Modlite sa, aby sa nikomu nič nestalo a šťastlivo sme sa vrátili domov. Návrat plánujeme v pondelok o 17.00.
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • V piatok o 7.00 odchádzame od kostola na bicykloch na púť do Nitry, sv. omša je o 10.00 na Svätoplukovom námestí…
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedať budem hodinu pred sv. omšami. V Radošine budem spovedať v piatok od 16.30. V piatok Sviatosť Oltárna pred sv. omšou vystavená nebude. Prvopiatková pobožnosť bude po sv. omši. Povzbudzujem prvoprijímajúce deti, aby si začali Deväť prvých piatkov…
  • Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať. Úprimná vďaka za milodary na oltár 50 a 100 eur a na obetný stôl do Behyniec 200 eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 6

 

Informačný servis nitrianskej diecézy