PONDELOK 8.4. Zvestovanie Pána, slávnosť Radošina 18.00 + Dušan Gaman, zomrelí z rodiny Briganovej, Bartošekovej, Rojkovej
UTOROK 9.4. Féria Behynce 18.00 Na úmysel
STREDA 10.4. Féria Radošina 7.00 +Štefan Sýkora, Emília a syn Jaroslav
ŠTVRTOK 11.4. Sv. Stanislava, biskupa a muč., spomienka Bzince 18.00
PIATOK 12.4. Féria Radošina 18.00 + Vojtech, Emília, Júlia, Eva, Marián Bednárikoví
SOBOTA 13.4. Féria Radošina 18.00 + Július Štepka a rodičia
NEDEĽA 14.4. Tretia veľkonočná nedeľa Bzince 7.30 + Eva Macháčová /10.výr./
Behynce 9.00 Za farnosť
Radošina 10.30 + Veronika, Gejza Gajdošoví
  •  Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva, o 14.00 bude modlitba svätého ruženca a po nej bude pobožnosť… Každý, kto si dnes nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.
  • Vo štvrtok máme kňazskú rekolekciu v Čermanoch. Začne adoráciou o 9.00, sv. omša bude o 9.30.
  • V piatok pri sv. omši bude príhovor zameraný pre deti. ..
  • Úprimne ďakujem za milodary 100 a 50 eur na nový obetný stôl a bohostánok v Behynciach a 50 a 100 eur na opravu oltára v Radošine.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 7

Informačný servis nitrianskej diecézy