• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY – Prvú adventnú nedeľu

PONDELOK 30.11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok Radošina 7.00 + z rodiny Krajčírovej a Vajčnerovej UTOROK 1.12. Féria Behynce 18.00 + Štefan a Mária Beňoví, Emil, Eva, Mária, Celestín STREDA 2.12. Féria Radošina 7.00 Na úmysel ŠTVRTOK 3.12. Sv. Františka Xaverského, spomienka Bzince 18.00 + Lukáš, Agneša Vičanoví a rodičia PIATOK 4.12. Sv. Barbory, panny a muč., spomienka Behynce 17.00 + Augustín Radošina 18.00 + z rodiny Piknovej a Kopuncovej SOBOTA 5.12. Féria Bzince 16.00  ...

In Farské oznamy, by 30.11.2020 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – nedeľa Krista Kráľa

PONDELOK 23.11. Sv. Klementa I., pápeža a muč., spomienka Radošina 18.00 + Elena, rodičia a starí rodičia z oboch strán UTOROK 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, muč., spomienka Behynce 18.00 + Vojtech, Jolana Balážikoví, Jaroslav, Oľga a starí rodičia z oboch strán STREDA 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a muč., spomienka Radošina 7.00 + Ernest a Gabriela Šugroví ŠTVRTOK 26.11. Féria Bzince 18.00 ZBP Vladimír PIATOK 27.11. Féria Radošina 18.00 ZBP a obrátenie pre...

In Farské oznamy, by 23.11.2020 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – 33. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 16.11. Féria Radošina 18.00 ZBP v rodine UTOROK 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka Behynce 18.00 + Eva Lukáčová STREDA 18.11. Féria Radošina 7.00 Na úmysel ŠTVRTOK 19.11. Féria Bzince 18.00 Na úmysel PIATOK 20.11. Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma, sviatok Radošina 18.00 + Emília Oravcová a starí rodičia, Peter a Terézia Štrboví, Alžbeta, Ján SOBOTA 21.11. Obetovanie Panny Márie, spomienka Bzince 16.00 ZBP pre rodinu Behynce 17.00 + František, Daniela Oravcoví a...

In Farské oznamy, by 16.11.2020 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – 32. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok Radošina 18.00 + rodičia Adam, Antónia, rehoľná sestra Milla UTOROK 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka Behynce 18.00 + Pavol a Helena Čaneckí, syn František STREDA 11.11. Sv. Martina z Tours, spomienka Radošina 7.00 Na úmysel ŠTVRTOK 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a muč., spomienka Bzince 18.00 + Viktor Maholiak, Jozef Kačeriak PIATOK 13.11. Féria Radošina 18.00 + rehoľná sestra Valentína, rodičia a súrodenci SOBOTA 14.11. Féria...

In Farské oznamy, by 09.11.2020 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – slávnosť Všetkých svätých

PONDELOK 2.11. Spomienka na všetkých verných zosnulých Bzince 16.00 Za všetkých zosnulých Behynce 17.00 Na úmysel Svätého Otca Radošina 18.00 Za zomrelých z rodiny UTOROK 3.11. Féria Radošina 18.00 ZBP pre 70 ročných manželov a poďakovanie za život STREDA 4.11. Sv. Karola Boromejského, spomienka Radošina 18.00 Na úmysel ŠTVRTOK 5.11. Féria Radošina 18.00 + členovia Ružencového bratstva PIATOK 6.11. Féria Radošina 18.00 Za duše, na ktoré si nik nespomína   Po sv. omši prvopiatková pobožnosť...

In Farské oznamy, by 02.11.2020 , 0 komentárov