• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY – Slávnosť Najsvätejšej Trojice

PONDELOK 5.6. Sv. Bonifáca, biskupa a muč., spomienka Radošina 18.00 + Jozef Oravec /1.výr./ UTOROK 6.6. Féria Radošina 7.00 + Mária, Vojtech Bartoví, brat Jozef a starí rodičia STREDA 7.6. Féria Behynce 18.00 ZBP Eduard, poďakovanie za 70 rokov života ŠTVRTOK 8.6. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť Bzince 17.00 + Mária, Augustín Bílikoví, syn Ján, rodičia a súrodenci Radošina 18.00 Za farníkov PIATOK 9.6. Féria Radošina 18.00 Na úmysel SOBOTA 10.6. Féria Radošina 16.00 Osemdesiatnici! NEDEĽA 11.6. 10. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 Za farnosť Behynce 9.00 + manžel Pavol,...

In Farské oznamy, by 04.06.2023 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

PONDELOK 29.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 + Juraj a starí rodičia Tomašovičoví a Krškoví UTOROK 30.5. Féria Behynce 14.00 + Mária Kolková /pohrebná/ STREDA 31.5. Féria Radošina 7.00 + Cyril Klučka /5.výr./ a manž. Anna /32.výr./ ŠTVRTOK 1.6. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného Kňaza, sviatok Bzince 18.00 + Ladislav, Emília Sádeckí, syn Peter PIATOK 2.6. Féria Behynce 17.00   Radošina 18.00 + Eugen, Veronika Lištiakoví SOBOTA 3.6. Karola Lwangu a spoloč., muč., spomienka Radošina 15.00 Sobáš Denis Jančovič a Katarína Lesayová...

In Farské oznamy, by 29.05.2023 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – siedma veľkonočná nedeľa

PONDELOK 22.5. Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka Radošina 18.00 + Ján, Helena Masrnoví a rodičia UTOROK 23.5. Féria Behynce 18.00 + manžel Juraj, brat Ján a rodičia z oboch strán STREDA 24.5. Féria Radošina 7.00 + starí rodičia Macháčoví a Šarkézioví ŠTVRTOK 25.5. Sv. Urban, spomienka Bzince 18.00 + Viliam a Melánia Mihálikoví a rodina Štolfová a Miháliková PIATOK 26.5. Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka Radošina 18.00 + Albert a Júlia Šugroví a ich deti SOBOTA 27.5. Féria Radošina 18.00 + Anton Krška NEDEĽA 28.5....

In Farské oznamy, by 21.05.2023 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – šiesta veľkonočná nedeľa

PONDELOK 15.5. Féria Radošina 18.00 + Rudolf a Mária Krajčíroví a ich potomkovia UTOROK 16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a muč., spomienka Radošina 7.00 + Štefan Kment, Terézia a rodičia STREDA 17.5. Féria Behynce 18.00 + Alfonz Močko a rodičia Michal a Pavlína Ondrejkoví ŠTVRTOK 18.5. Nanebovstúpenie Pána, slávnosť Bzince 17.00 Za farnosť Radošina 18.00 + Jozef a Gabriela Valachoví, rodičia, syn Ján PIATOK 19.5. Féria Radošina 18.00 + Jozef Jankovič, syn Radko SOBOTA 20.5. Féria Radošina 18.00 ZBP Dominik, poďakovanie za BP pre rodinu NEDEĽA 21.5. Siedma veľkonočná...

In Farské oznamy, by 15.05.2023 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – piata veľkonočná nedeľa

PONDELOK 8.5. Féria Radošina 7.00 + Erika Grznárová /1.výr./  Radošina 10.00 + Zuzana Grežová /pohrebná UTOROK 9.5. Féria Behynce 18.00 + Ján Lesay a rodičia STREDA 10.5. Féria Radošina 7.00 + starí rodičia Vincencia, Matúš, Margita, Michal ŠTVRTOK 11.5. Féria Bzince 18.00 + Martin Gálik /6.výr./ PIATOK 12.5. Féria Radošina 18.00 + Štefan Franko, kapucín /7.výr./ SOBOTA 13.5. Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej Radošina 18.00 Ku cti Panne Márii a poďakovanie za pomoc NEDEĽA 14.5. Šiesta veľkonočná nedeľa Bzince 7.30 Za farnosť Behynce 9.00 + Dezider Minarovič Radošina 10.30 + Magdaléna Kozinková...

In Farské oznamy, by 06.05.2023 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy