• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY – 28. nedeľa v období cez

PONDELOK 11.10. Féria Radošina 18.00 + Ján a Helena Masrnoví a rodičia z oboch strán UTOROK 12.10. Féria Behynce 18.00 + Margita Babková STREDA 13.10. Féria Radošina 7.00 Na úmysel ŠTVRTOK 14.10. Féria Bzince 18.00 + Ján a Mária Gálikoví, synovia Imrich, Viliam, Eduard PIATOK 15.10. Sv. Terézie z Avily, panny a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 + Anton Krška SOBOTA 16.10. Féria Radošina 18.00 + z rodiny Stískalovej, Vankovej, Takáčovej NEDEĽA 17.10. 29. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Emília Sláviková, rodina Sláviková a Rojková Behynce 9.00 +...

In Farské oznamy, by 11.10.2021 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – 27. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 4.10. Sv. Františka Assiského, spomienka Radošina 18.00 + Jozef a dcéra Iveta UTOROK 5.10. Féria Bzince 18.00 + Gitka /pohr./ STREDA 6.10. Féria Radošina 7.00 + Peter a Štefánia Pracharoví, zať František ŠTVRTOK 7.10. Ružencovej Panny Márie, spomienka Behynce 18.00   + Vincent a Štefánia Gálikoví, vnuk Martin a + z rodiny Gálikovej a Kováčovej PIATOK 8.10. Féria Radošina 18.00 + rodičia Mária a Štefan, Helena a Albert a starí rodičia z oboch strán SOBOTA 9.10. Féria Radošina 18.00 + Jozef a Gabriela Valachoví, syn Ján...

In Farské oznamy, by 05.10.2021 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – 26. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka Radošina 18.00 + Viktória Močková /ned. 100 r./, Dominik UTOROK 28.9. Sv. Václava, muč., spomienka Behynce 18.00 ZBP Patris STREDA 29.9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok Bzince 18.00 + Michal Mihálik a manž. Anna ŠTVRTOK 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 7.00 + Štefan, Terézia Kmentoví, ich rodičia a zať Anton PIATOK 1.10. Sv. Terézie z Lisieux, panny a uč. Cirkvi, spomienka Behynce 17.00   Radošina 18.00 + Alena Macová SOBOTA 2.10. Svätých anjelov...

In Farské oznamy, by 27.09.2021 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – 25. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 20.9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, mučeníkov Radošina 18.00  ZBP pre rod. Antalíkovú a zomrelých z rodiny Antalíkovej UTOROK 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu sviatok Behynce 18.00 ZBP pre Ondreja STREDA 22.9. Sv. Emeráma, biskupa a muč., spomienka Radošina 7.00 Na úmysel ŠTVRTOK 23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka Bzince 18.00 + Jozef Siget, manž. Mária, Jozef Bačkády, manž. Anna, deti Ján, Jozef, Jolana, Vincencia PIATOK 24.9. Féria Radošina 18.00  + Bruno Kuchta, rodičia Kuchtoví a Kováčoví SOBOTA 25.9. Féria Radošina 18.00...

In Farské oznamy, by 20.09.2021 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – 24. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi Radošina 18.00  + Anna Krajčírová /1. výročie/ UTOROK 14.9. Povýšenie svätého kríža, sviatok Bzince 16.00 Na úmysel Behynce 17.00 ZBP pre Jarmilu Radošina 18.00 + Albert a Irena Bartovičoví, dcéra Mária STREDA 15.9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť Sv. omša nebude Šaštín!!! ŠTVRTOK 16.9. Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov Radošina 18.00   PIATOK 17.9. Féria Radošina 7.00 + Anna SOBOTA 18.9. Féria Radošina 15.00 PZ Havran NEDEĽA 19.9. 25. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Helena, Štefan Mandúchoví a...

In Farské oznamy, by 13.09.2021 , 0 komentárov