Pondelok 11.3. Féria Radošina 18,oo + Ľudovít Gábriš a príbuzní
Utorok 12.3. Féria Behynce 18,oo +  Koloman a Katarína Balážikoví a deti
Streda 13.3. Féria Radošina 7,oo Za farníkov
Štvrtok 14.3. Féria Bzince 18,oo Za zdravie a Božiu pomoc
Piatok 15.3. Féria Radošina 18,oo +  Helena a Vojtech Andackí a Janka Zelenajová
Sobota 16.3. Féria Radošina 18,oo Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a chorú sestru
NEDEĽA 17.3. iI. Pôstna Bzince 7,3o + Jozef Šiška, manž. Emília, rodičia Jozef a Júlia Šiškoví, dcéra Rozália, Jozef a Alžbeta Kupcovi a syn Jozef
Behynce 9,oo + Viktor a Melánia Fialoví
Radošina 10,3o + Jozef Krajčír a rodičia Mária a Rudolf
  • Dnes o 14,30 h. bude krížová cesta.
  •  Dnes konáme jarná zbierka na KATOLÍCKU CHARITU. Nech vás Pán požehná za vašu štedrosť a lásku.
  • V pôstnom období môže pri pobožnosti krížovej cesty a modlitbe Dobrý a preláskavý Ježišu získať za obvyklých podmienok ÚPLNE ODPUSTKY. Vo farskom kostole bude bývať Krížova cesta v piatok 45 min. pred sv. omšou a v nedeľu o 14,30 h.
  • Nitrianska diecéza organizuje v dňoch 5. – 7. apríla 2019 diecézne stretnutie mládeže P.S. 2019, na ktorom bude pre účastníkov pripravený bohatý program. Bližšie informácie o programe záujemcovia získajú na stránke psnitra.nrb.sk, kde nájdu aj prihlasovací formulár.”
  • Upratovať kostol: Ruža č. 6