PONDELOK 10.6. Féria Radošina 18.00 + Mária Mondeková /10.výr./ a rodičia
UTOROK 11.6. Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka Behynce 18.00 + Angela, Jozef Obrancoví
STREDA 12.6. Féria Radošina 7.00 + starí a prastarí rodičia Gerhátoví a rehoľné sestry
ŠTVRTOK 13.6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka Bzince 18.00 ZBP Vladimír
PIATOK 14.6. Féria Radošina 18.00 + Helena, Jozef Jankovičoví a ich deti
SOBOTA 15.6. Féria Radošina 18.00 + Erika, Peter Škodoví, starí rodičia z oboch strán, Viliam, Pavol
NEDEĽA 16.6. 11. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Stanislav a Valéria Vičanoví, dcéra Mária a rodičia z oboch strán
Behynce 9.00 + Pavol Petrík, dcéra Silvia, Margita, Ladislav
Radošina 10.30 Za farnosť
  •  Vo štvrtok máme kňazskú rekolekciu v Bojnej. O 9.00 bude adorácia, o 9.30 rekolekčná svätá omša.
  • Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Ďakujem úprimne všetkým, ktorí v tomto týždni venovali milodar na opravu oltára 50, 100, 200 a 300 €.
  • 30.6. a 1.7. organizujeme miništrantský výlet do Šiatorskej Bukovinky. V nedeľu bude kúpačka a opekačka, v pondelok túra na hrad Šomoška, noc v stane… Chlapci, nahlasujte sa na fare alebo u Mirka.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 3

Informačný servis nitrianskej diecézy