Pondelok 19. 6. Féria Radošina 18,oo + Mária a Michal, rodičia Buloví, synovia Jozef a Ján
Utorok 20. 6. Féria Behynce 18,oo + rodina Košíková a Sigetová
Streda 21. 6. Féria Behynce 15,oo + Božena Balážiková r. Nemcová, pohreb.
Radošina 18,oo + Peter Horváth, pohrebná
Štvrtok 22. 6. Féria Bzince 18,oo  
Piatok 23. 6. NAJSVÄTEJŠIE SRDCE JEŽIŠOVO slávnosť Radošina 18,oo + Eugen a Veronika Lištiakoví
Sobota 24. 6. NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA slávnosť Radošina 16,oo 70. roční jubilanti
NEDEĽA 25. 6.  

XII.  cez rok

 

Bzince 7,3o + Maroš Marko
Behynce 9,oo + Rodina Matejovičová, Emil a rodičia Vilma a Koloman
Radošina 10,3o Poďakovanie na záver šk. roka
  • Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí ste sa podieľali na príprave slávnosti Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej a slávnosti Prvého sv. prijímania. Zvlášť ďakujem vedeniu obce a zamestnancom Obecného úradu, vám ktorí ste pripravovali oltáriky a rodičov prvoprijímajúcich. Nech Vás Pán požehná.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č.6