PONDELOK 17.6. Féria Radošina 18.00 ZBP Ľubomír, Lenka, Ondrej
UTOROK 18.6. Féria Behynce 18.00 Na úmysel
STREDA 19.6. Féria Radošina 7.00 + Jaromír, dcéra Janka, brat Anton, Mária, rodičia
ŠTVRTOK 20.6. Féria Bzince 18.00 Na úmysel
PIATOK 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka Radošina 18.00 + Ladislav, manželka Mária, Dušan, Ján
SOBOTA 22.6. Féria Radošina 17.00 + Jozef Blahuš /20.výr./ a syn Ladislav
NEDEĽA 23.6. 12. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 + Ľudovít, Mária, Šimon
Radošina 10.30 + Rudolf, Viera Ondrejkoví, starí rodičia
  • Pred rokom sme opravili sochu sv. Jána Krstiteľa pri ceste na Havran. V sobotu o 18.30 sa pri nej stretneme a pomodlíme sa k sv. Jánovi Krstiteľovi. Po modlitbe bude malé občerstvenie…
  • Dnes je pravidelná zbierka na opravy našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Ďakujem úprimne všetkým, ktorí v tomto týždni venovali milodar na opravu oltára vo farskom kostole 50 eur a od Bohu známych darcov z pohrebu na potreby farnosti 165 eur.
  • 6. a 1.7. organizujeme miništrantský výlet do Šiatorskej Bukovinky. V nedeľu bude kúpačka a opekačka, v pondelok túra na hrad Šomoška, noc v stane… Chlapci, nahlasujte sa na fare alebo u Mirka.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 4

Informačný servis nitrianskej diecézy