PONDELOK 24.6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť Radošina 18.00 + rodičia Emília, Jozef, synovia Jozef, František, starí rodičia, Jolana
UTOROK 25.6. Féria Behynce 18.00 + Jozef Dušanič, manž. Mária a syn Jozef
STREDA 26.6. Féria Radošina 7.00 + rodina Nemčeková, Vargová a rodičia
ŠTVRTOK 27.6. Sv. Ladislava, spomienka Bzince 18.00  
PIATOK 28.6. Sv. Ireneja, biskupa a muč., spomienka Radošina 8.00 školská
Radošina 18.00 + rodičia Šimonikoví, Pánski, Ján, Anežka, syn Milan
SOBOTA 29.6. Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť Bzince 7.30 + Pavel, Anna Ondrejkoví, dcéra Augustína, zať Štefan
Behynce 9.00 + Anastázia Barátová, Július Barát
Radošina 15.00 Za ZBP pre členov PZ Havran a za zosnulých členov PZ Havran
NEDEĽA 30.6. 13. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 Za farníkov
Behynce 9.00 + Pavol Žitňanský, Eva, Vierka, Jozef
Radošina 10.30 + Tibor, Beáta Geletoví
  • V piatok sa končí školský rok. Deti, príďte sa v piatok poďakovať sv. omšou Pánu Bohu za pomoc v škole o 8.00.
  • V sobotu je cirkevne prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Vo farskom kostole bude sv. omša o 15.00. Po jej skončení pozývajú poľovníci na agapé pred kostolom…
  • V nedeľu 6. odchádzame s miništrantmi na výlet. V nedeľu sa budeme kúpať v Kováčovej, stanovať a opekať v Šiatorskej Bukovinke, v pondelok bude výstup na hrad Šomoška. Vezmite si so sebou karimatku, spacák, plavky, osušku, turistické oblečenie a obuv, pršiplášť na odplašenie dažďa, jedlo a vodu. Kto má stan, nech mi to nahlási. Špekačky na večernú opekačku v nedeľu zabezpečím ja. Odchod je v nedeľu o 12.00, návrat plánujeme v pondelok okolo 18.00.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Úprimne ďakujem za milodar na kostol od rodičov prvoprijímajúcich detí 200 Eur a od Bohu známeho 50 Eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 5

Informačný servis nitrianskej diecézy