PONDELOK 27.6. Sv. Ladislava, spomienka Radošina 18.00  + Beáta Geletová
UTOROK 28.6. Sv. Ireneja, biskupa a muč., spomienka Behynce 18.00  + Alfonz Balážik, rodičia Margita, Gustáv,  Jozefína,  Július
STREDA 29.6. Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť Bzince 17.00  Za farnosť
Radošina 18.00  + Pavel Bartošek, rod. Ivičicová, Slamková
ŠTVRTOK 30.6. Féria Radošina 7.00 + Marta a Gabriel
PIATOK 1.7. Féria Behynce 17.00  
Radošina 18.00 + Emília Bollová /1.výr./ a manžel Jozef
SOBOTA 2.7. Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok Radošina 18.00 Za farnosť
NEDEĽA 3.7. 14. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Júlia Pastvová,  Filip a Alexander Talapka
Behynce 9.00 + Terézia Matejovičová /1.výr./
Radošina 10.30 + Miroslav /25 r./ a + z rodiny Hauptvogelovej
  • V stredu máme cirkevne prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla.
  • Vo štvrtok sa končí školský rok. Deti, príďte sa v piatok poďakovať sv. omšou  Pánu Bohu za pomoc v škole…
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedať budem hodinu pred  sv. omšou. V Radošine budem spovedať v piatok od 14.30 do 16.30. Sviatosť Oltárna vystavená nebude. Povzbudzujem prvoprijímajúce deti, aby si začali Deväť prvých piatkov…
  • V sobotu o 17.00 bude vo farskom kostole mariánska pobožnosť.
  • Na budúcu nedeľu o 13.00 odchádzame s miništrantmi na výlet. Poobede sa budeme kúpať v Rajci, stanovať budeme pri Terchovej a v pondelok bude turistika na Chleb. Vezmite si so sebou karimatku, spacák, plavky, osušku, turistické oblečenie a obuv, pršiplášť na odplašenie dažďa, jedlo a vodu. Kto má stan, nech mi to nahlási. Špekačky na večernú opekačku v nedeľu zabezpečím ja. Návrat plánujeme v pondelok okolo 17.00.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Úprimne ďakujem za milodar na kostol 50, 200, 300 a 1000 Eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA:  Ruža č. 10

Informačný servis nitrianskej diecézy