PONDELOK 5.7. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť Radošina 18.00  + Dušan Gaman, rod. Briganová, Bartošeková, Rojková
UTOROK 6.7. Féria Behynce 17.00  
STREDA 7.7. Féria Radošina 7.00  
ŠTVRTOK  8.7. Féria Bzince 17.00 + Katarína Rajčanová
PIATOK 9.7. Féria Radošina 17.00 + rodičia Šimoníkoví, Pánski, Ján Pánsky a syn Milan
SOBOTA 10.7. Féria Radošina 18.00 + Ľudovít Gabriš, rodičia, súrodenci a zosnulí príbuzní
NEDEĽA 11.7. 15. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 ZBP Lenka
Behynce 9.00 + starí rodičia Petrusoví a prastarí rod. Lavroví
Radošina 10.30 + Henrich Gall /1.výročie/
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, o 14.00 bude modlitba sv. ruženca a litánie k Božskému Srdcu.
  • V pondelok máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, našich vierozvestov. V Nitre na Svätoplukovom námestí bude slávnostná sv. omša o 10.00. Ste srdečne pozvaní.
  • KBS od 1. júla zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. V kostole zostáva naďalej povinnosť nosiť rúško a dezinfekcia rúk pri vchode. Prijímanie Eucharistie na ruku je na dobrovoľnosti. Kto chce prijímať do úst, môže. Sme v zelenej farbe Covid – automatu.
  • V stredu 21.7. plánujeme výlet do Banskej Štiavnice. Podrobnosti vyhlásime neskôr. Prihlasovať sa môžete u pani Gorylovej alebo v sakristii.
  • 25. a 26. 7. plánujeme miništrantský výlet. V nedeľu poobede by sme sa šli okúpať, nocovali by sme v stanoch a v pondelok by sme išli na túru. Chlapci miništranti, prihlasujte sa u mňa.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č.10