PONDELOK 4.7. Féria Svätá omša nie je  
UTOROK 5.7. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť Radošina 6.30 Na úmysel
STREDA 6.7. Féria Svätá omša nie je  
ŠTVRTOK 7.7. Féria Bzince 19.00 + Jozef, Melánia Královí, synovia Elemír, Alojz, Eduard, vnuk Marek
PIATOK 8.7. Féria Radošina 17.00 + Marta /nedož. 70 r./
SOBOTA 9.7. Féria Behynce 18.00 + Miroslav, Kazimír, Magdaléna a ich deti
NEDEĽA 10.7. 15. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Eduard Král
Radošina 18.00 + Pavol Mráz /1.výr./
  • Dnes o 13.00 odchádzame s miništrantmi na výlet. Vezmite si so sebou karimatku, spacák, plavky, osušku, turistické oblečenie a obuv, pršiplášť, jedlo a vodu. Návrat plánujeme v pondelok okolo 17.00.
  • Dnes o 14.00 bude modlitba sv. ruženca a po nej pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu. Prosím, pomodlite sa ju sami.
  • V utorok o 7.15 odchádzame od kostola na bicykloch do Nitry na púť. Z Behyniec je odchod o 7.30. V Nitre je slávnostná sv. omša o 10.00 na Svätoplukovom námestí…
  • Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Úprimne ďakujem za milodar na kostol 50, 100, 300 a 500 Eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 11

Informačný servis nitrianskej diecézy