PONDELOK 19.7. Féria Radošina 18.00 + Pavel Bartošek
UTOROK 20.7. Féria Behynce 18.00  
STREDA 21.7. Féria Radošina 6.30 + Ladislav a manželka, Dušan, Ján
ŠTVRTOK 22.7. Sv. Márie Magdalény, sviatok Bzince 18.00  
PIATOK 23.7. Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok Radošina 18.00 + Jaroslav Vičan, Lýdia, vnuk Martin a zosnulí z rodiny Vičanovej, Lukáčovej a Klčovanskej
SOBOTA 24.7. Féria Radošina 18.00 + Margita Andelová /pohr./
NEDEĽA 25.7. 17. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 + Jozef a Viola Lukáčoví, krstný Karol
Radošina 10.30 80 roční jubilanti

 

  • V stredu odchádzame na výlet do Banskej Štiavnice. Odchod z Behyniec je o 6.55 a od farského kostola o 7.00. Budeme mať aj krátku turistiku na Sitno. Kto nebude vládať, zostane pri jazere Počúvadlo.
  • V nedeľu 25.7. o 13.00 odchádzame s miništrantmi na výlet. V nedeľu poobede sa budeme kúpať v Rajci, stanovať budeme na Slnečných skalách pri Rajeckých Tepliciach a v pondelok pôjdeme na Lietavský hrad. Vezmite si so sebou karimatku, spacák, plavky, osušku, turistické oblečenie a obuv, pršiplášť na odplašenie dažďa, jedlo a vodu. Kto má stan, nech mi to nahlási, aby sme sa vedeli zariadiť. Špekačky na večernú opekačku v nedeľu zabezpečím ja. Návrat plánujeme v pondelok pred 17.00.
  • Úprimne ďakujem za milodary 200 a 100 eur, ktoré bohuznámi darovali na kostol. Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Aj v tomto roku plánujeme výzdobu kostola ako poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia. Myslime na to a odkladajme materiál na výzdobu: sušené kvety, trávy, klásky a pod.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č.12