PONDELOK 20.7. Féria Radošina 18.00 + Ján Kulich /1.výr./, Veronika
UTOROK 21.7. Féria Behynce 17.00 + Valéria Gubáňová
STREDA 22.7. Sv. Márie Magdalény, sviatok Radošina 7.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu
ŠTVRTOK 23.7. Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok Bzince 17.00  
PIATOK 24.7. Féria Radošina 18.00 + Magdaléna
SOBOTA 25.7.

 

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok Radošina 18.00 + Mária Urbancová
NEDEĽA 26.7. 17. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30  
Behynce 9.00 + Miroslav, Kazimír, Magdaléna a deti
Radošina 10.30 Za farníkov
  •  V tomto týždni sa nám podarilo urobiť oplotenie pri soche sv. Urbana. V pondelok budeme pokračovať v úprave okolia. Úprimne ďakujem chlapom za pomoc. Úprimne ďakujem aj bohuznámym za úpravu a kosenie okolo krížov a sochy Panny Márie v Radošine.
  • 6.augusta plánujeme cyklovýlet a v septembri výlet spojený s púťou na Oravu a Kysuce. Podrobnosti neskoršie…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 4