PONDELOK 27.7. Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka Radošina 18.00 + Vojtech Langer /1.výr./
UTOROK 28.7. Féria Sv. omša nebude  
STREDA 29.7. Sv. Marty, spomienka Radošina 7.00 + Ľudovít, Mária, Edita
ŠTVRTOK 30.7. Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice Sv. omša nebude  
PIATOK 31.7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka Radošina 18.00 + Marta, Gabriela
SOBOTA 1.8. Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 15.00 Sviatosť manželstva
Radošina 18.00 + Mária Sigetová /nedožitých 100 rokov/
NEDEĽA 2.8. 18. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Alena Dzurechová
Behynce 9.00 + Dezider Minarovič
Radošina 10.30   Za farníkov

 

  • V sobotu je prvá sobota v mesiaci, o 17.00 bude mariánska pobožnosť.
  • Na budúcu nedeľu 2. augusta možno získať vo farských a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly pri nábožnej návšteve kostola spojenej s modlitbou Otče náš a Verím v Boha a za obvyklých podmienok: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
  • 6.augusta plánujeme cyklovýlet a  14. septembra výlet spojený s púťou na Oravu a Kysuce. Na túto púť sa môžete zapisovať u pani Bušíkovej…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 5