PONDELOK 3.8. Féria Radošina 18.00 + František Krška, syn Peter /20.výr./, rodičia Štefan a Mária
UTOROK 4.8. Sv. Jána Máriu Vianney, kňaza Behynce 18.00  
STREDA 5.8. Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme Radošina 7.00 + Jozef a Marta Hartmanoví, rodičia Alexander a Cecília
ŠTVRTOK 6.8. Premenenie Pána, sviatok Bzince 18.00 + Jozefína a Anton Ondrejkoví, starí rodičia Kováčoví a Ondrejkoví a blízki príbuzní
PIATOK 7.8. Féria Behynce 17.00  
Radošina 18.00 + Jozef a Gabriela Valachoví, syn Ján a rodičia z oboch strán
SOBOTA 8.8. Sv. Dominika, kňaza, spomienka Radošina 18.00 + Jaromír Jurčo /15.výr./, brat Anton, rodičia Agnesa a Jozef, starí rodičia z oboch strán
NEDEĽA 9.8. 19. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Sidónia a Ľudovít Kováčoví, rodičia Kováčoví a Jakubičkoví
Behynce 9.00 + Vojtech a Jolana Močkoví a starí rodičia
Radošina 10.30 Za farníkov
  •         Dnes možno získať vo farských a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“ pri nábožnej návšteve kostola spojenej s modlitbou Otče náš a Verím v Boha a za obvyklých podmienok: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, o 14.00 bude sv. ruženec a po ňom pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu. Litánie sa pomodlite tentokrát sami.
  • Vo štvrtok o 8.00 odchádzame od kostola na bicykloch na výlet do Nitry. Z Behyniec je odchod o 8.15. Pripravte si dobre bicykle …
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedať sa bude hodinu pred svätými omšami. V Radošine sa bude spovedať v piatok od 15.00 do 16.30. V piatok o 15.00 bude vo farskom kostole adorácia pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.
  • 14. septembra plánujeme výlet spojený s púťou na Oravu a Kysuce, zapisovať sa môžete u pani Bušíkovej…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 6