PONDELOK 14.8. Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a muč., spomienka Behynce 18.00 ZBP Martin
UTOROK 15.8. Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť Bzince 17.00  
Radošina 18.00 + Juraj
STREDA 16.8. Féria   Svätá omša nie je
ŠTVRTOK 17.8. Féria   Svätá omša nie je
PIATOK 18.8. Féria Radošina 18.00 + Jozef Vlasák, manž. Irena, dcéra Gabriela
SOBOTA 19.8. Féria Radošina 18.00 + Mária Zlatňanská rod. Kolárová, Jozef, Karol, Vojtech a rodičia
NEDEĽA 20.8. 20. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Gabriela, Ernest Šugroví
Behynce 9.00 + Jaroslav Lipár /5.výr./, manželka Mária
Radošina 10.30 + Eduard Malík, dcéra Iveta
  • Ďakujem za modlitby, cyklovýlet dopadol dobre…
  • V utorok je cirkevne prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. V stredu a štvrtok sv. omše nebudú.
  • Úprimne ďakujem bohuznámym za milodar na oltár 50 a 200 eur.
  • Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy našich kostolov, za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 8

Informačný servis nitrianskej diecézy