PONDELOK 10.8. Sv. Vavrinca, diakona a muč., sviatok Radošina 18.15 + Jolana a Ivan Praženkoví a rodičia z oboch strán
UTOROK 11.8. Sv. Kláry, panny, spomienka Behynce 18.00 + rodina Kollárová a príbuzní
STREDA 12.8. Féria Radošina 7.00  
ŠTVRTOK 13.8. Féria Bzince 17.00  
PIATOK 14.8. Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a muč., spomienka Radošina 18.00 + Aladár Jánoš, rodina Briganová
SOBOTA 15.8. Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť Behynce 9.00 Za farníkov
Radošina 10.30 + Eugen, Veronika Lištiakoví
Bzince 15.00 Sobáš Lucia Matejovičová a Michal Lipčák
NEDEĽA 16.8. 20. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30  
Behynce 9.00 + Koloman Močko, Jozefína, dcéra Filoména, syn Otto
Radošina 10.30 Za farníkov

       

  • V sobotu máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, cirkevne prikázaný sviatok. Misionári Verbisti v Nitre pozývajú na výročnú ďakovnú púť na Nitriansku Kalváriu 15. a 16. augusta. Program púte je na výveske.
  • 14. septembra plánujeme výlet spojený s púťou na Oravu a Kysuce, zapisovať sa môžete u pani Bušíkovej…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 7