PONDELOK 23.8. Féria Radošina 18.00 + Mária, Michal Fulíroví, rodičia Bulloví, Jozef, Ján
UTOROK 24.8. Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok Behynce 18.00 + Jozef a Mária Kukloví
STREDA 25.8. Féria Radošina 7.00  
ŠTVRTOK 26.8. Féria Bzince 18.00 + Eduard Král
PIATOK 27.8. Sv. Moniky, spomienka Radošina 18.00 + Ladislav Vanko
SOBOTA 28.8. Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 ZBP Juraj a Zuzana, poďakovanie za 20 rokov spoločného života
NEDEĽA 29.8. 22. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 Za farníkov
Behynce 9.00 + Dezider Minarovič
Radošina 10.30 + František Krška, syn Peter, rodičia Štefan a Mária

 

  • Dnes o 14.00 v Behynciach bude zádušná sv. omša za zomrelého pána Alfonza Močku a po nej pohrebné obrady na cintoríne.
  • Dňa 15. septembra organizujeme z našej farnosti autobus do Šaštína na stretnutie so Svätým Otcom. Ako viete, podmienkou účasti na stretnutí so Svätým Otcom je plná zaočkovanosť. Záujemcovia sa môžu zapisovať v sakristii. Bude potrebná registrácia.
  • Pripomínam, že hodové slávnosti v našej farnosti budú, ak Pán Boh dá, takto: v Bzinciach 12.9., v Radošine 18.9. v amfiteátri a 19.9. vo farskom kostole, v Behynciach 10.10.
  • Úprimne ďakujeme za milodar od bohuznámych 200 a 500 eur. Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č.4