PONDELOK 24.8. Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok Radošina 18.00 + Gedeon a Marta Bartošekoví, rodičia a súrodenci, dcéra Beáta
UTOROK 25.8. Féria Behynce 18.00 + rodina Mateičkoví /Jozefína, Július, Vilma, Koloman/, rodina Halmová a Vadrnová
STREDA 26.8. Féria Radošina 7.00 + Vierka Bartošeková
ŠTVRTOK 27.8. Sv. Moniky, spomienka Bzince 18.00 + Helena, Ondrej Rojkoví a starí rodičia z oboch strán
PIATOK 28.8. Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 + Adam a Valéria Hubinskí
SOBOTA 29.8.

 

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa Radošina 15.00 Matúš Kováčik a Petra Páleníková – sviatosť manželstva
Radošina 18.00 + Alena Oláriková, Gabriel Banák, Maximilián a rodičia
NEDEĽA 30.8. 22. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 + Jozef a Oľga Chromí
Radošina 10.30 + Ján Lukačovič, manželka Valéria a zomrelí príbuzní

       

  • 14. septembra plánujeme výlet spojený s púťou na Oravu a Kysuce, zapisovať sa môžete u pani Bušíkovej…
  • V sobotu 5.9. o 10.00 bude vo farskom kostole stretnutie birmovancov. Milí birmovanci, nezabudnite… Rodičov prvoprijímajúcich detí prosím, aby prichádzali v nedeľu na svätú omšu…
  • Pripomínam, že hodové slávnosti v našej farnosti budú v Bzinciach 6.9., v Radošine 12.9. v amfiteátri a 13.9. vo farskom kostole, v Behynciach 11.10.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 9