PONDELOK 30.8. Féria Radošina 7.00 + rod. Geletová, Herdová
UTOROK 31.8. Féria Behynce 18.00 + Karol Balážik /ned. 80 rokov/
STREDA 1.9. Féria Radošina 18.00 + Ferdinand Pupák
ŠTVRTOK 2.9. Féria Bzince 18.00  
PIATOK 3.9. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka Behynce 17.00 + Ondrej a Mária Marušicoví a + z rodiny Dolníkovej a Marušicovej
Radošina 18.00 + Rudolf Krška a syn Juraj
SOBOTA 4.9. Féria Radošina 18.00 + Anton Brigan, rodičia, Norbert a Vojtech
NEDEĽA 5.9. 23. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Jozef Vičan
Behynce 9.00 Za farníkov
Radošina 10.30 + František /1. výročie/

 

  • Dnes popoludní o 16.00 pozývam miništrantov aj ostatné deti na opekačku do farskej záhrady ku ovečkám…
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou. Obetujme ju za Svätého Otca a za jeho návštevu Slovenska…
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou. V Radošine budem spovedať v piatok od 14.30. Od 15.00 bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone. Povzbudzujem deti a mládež k svätej spovedi, aby s čistým srdcom a svätou omšou začali nový školský rok. Môžu prísť na sv. spoveď aj v stredu, kedy je sv. omša večer.
  • V sobotu o 17.00 bude mariánska pobožnosť. V nedeľu pri sv. omši budeme prosiť Ducha Svätého o silu a múdrosť do nového školského roku 2021 – 2022.
  • Dňa 15. septembra organizujeme z našej farnosti autobus do Šaštína na stretnutie so Svätým Otcom. Záujemcovia sa môžu zapisovať v sakristii. Prosím nahlásených, aby sa zaregistrovali sami. Kto by s tým mal problém, nech sa nahlási u mňa.
  • V piatok sa nám podarilo vymeniť všetky vonkajšie dvere na kostole v Behynciach. Úprimne ďakujem chlapom, ktorí pomáhali s odstránením starých dverí. V tomto týždni by sa mali dokončiť práce, teda zapucovať a omaľovať stenu okolo dverí.
  • Dnes je pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č.5