PONDELOK 31.8. Féria Radošina 7.00 + Margaréta a Gabriel Hakalovi, deti a rodičia z oboch strán
UTOROK 1.9. Féria Behynce 18.00 + Ondrej a Mária Marušincoví
STREDA 2.9. Féria Radošina 18.00 ZBP pre Máriu
ŠTVRTOK 3.9. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi spomienka Bzince 18.00 + Gabriela Urminská
PIATOK 4.9. Féria Behynce 17.00 Veni Sancte
Radošina18.00 Veni Sancte
SOBOTA 5.9. Féria Radošina 15.00 Július Klačanský a Jana Pinterová – sviatosť manželstva
Radošina 18.00 + Cyril Pavlovič, rodičia z oboch strán, vnuk Martin
NEDEĽA 6.9. 23. nedeľa v období cez rok Radošina 7.30  
Behynce 9.00  
Bzince 10.30 Za farníkov
  •  Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedať budem hodinu pred sv. omšami. V Radošine budem spovedať v piatok od 15.00 do 16.30. V piatok o 15.00 bude vo farskom kostole adorácia pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou. Povzbudzujem deti a mládež k svätej spovedi, aby s čistým srdcom a svätou omšou začali nový školský rok. V piatok pri sv. omši budeme prosiť Ducha Svätého o silu a múdrosť do nového školského roku 2020 – 2021.
  • V sobotu 5.9. o 10.00 bude vo farskom kostole stretnutie birmovancov. Účasť všetkých birmovancov je nutná. V sobotu o 17.0 0 bude mariánska pobožnosť. Rodičov prvoprijímajúcich detí prosím, aby prichádzali v nedeľu na svätú omšu…
  • Na budúcu nedeľu sú hody v Bzinciach. V Radošine bude sv. omša o 7.30 a v Bzinciach o 10.30. Po sv. omši bude malé agapé. Prosím šikovné gazdinky v Bzinciach o napečenie koláčikov, ktorými sa pred kostolom ponúkneme… Po sv. omši bude farská ofera.
  • Nitrianska diecéza organizuje ďalší ročník animátorskej školy pre mladých nad 17 rokov. Podrobnosti nájdete na výveske.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 10