PONDELOK 7.9. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho, Štefana Pongráca, kňazov a muč., spomienka Radošina 18.00 ZBP Jozef
UTOROK 8.9. Narodenie Panny Márie, sviatok Bzince 18.00  
STREDA 9.9. Féria Radošina 7.00 + Ferdinand Pupák
ŠTVRTOK 10.9. Féria Behynce 18.00 + Jozef Vičan
PIATOK 11.9. Féria Radošina 7.00  
SOBOTA 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka Radošina 15.00 PZ Havran
NEDEĽA 13.9. 24. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + páter Jozef Kováč, SJ
Behynce 9.00  
Radošina 10.30 HODY! Poďakovanie za úrodu. Za farníkov a dobrodincov kostola

       

  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, o 14.30 bude vo farskom kostole pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.
  • Členovia SSV si môžu v sakristii prevziať Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu, litánie a kalendárik. Členský príspevok na rok 2021 je 8 eur.
  • Pre veľký záujem o púť na Oravu a Kysuce sme vybavili ešte mikrobus, takže sú voľné miesta. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Bušíkovej.
  • V piatok 11.9. od 9.30 sa bude vyzdobovať kostol pred poďakovaním za úrodu. Plody záhrad a polí môžete priniesť do kostola vo štvrtok od 17.00 do 19.00 alebo v piatok ráno. Zapojme sa čím viacerí do tejto dlhoročnej bohumilej činnosti.
  • V sobotu 12.9. o 15.00 bude v bývalom kameňolome za budovou PZ Havran slávnostná sv. omša pri príležitosti svätohubertských slávností v našej obci. Srdečne vás pozývame.
  • Pri príležitosti posvätenia kostola v Radošine bude na budúcu nedeľu slávnostná sv. omša a po nej krátka pobožnosť s požehnaním. Po sv. omši bude hodová ofera. Pred kostolom bude po sv. omši malé agapé. Prosím šikovné gazdinky o napečenie koláčikov, ktorými sa pred kostolom poponúkame a krátko sa porozprávame.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 11