PONDELOK 18.9. Féria Radošina 18.00 + Ján, Mária Hostinskí, Erika, Gabriela
UTOROK 19.9. Féria Behynce 18.00  
STREDA 20.9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, muč., spomienka Radošina 7.00 + rodičia Kolesíkoví, Stredákoví, syn František a starí rodičia z oboch strán
ŠTVRTOK 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok Bzince 18.00 + Margaréta Šišková /1.výr./, rodičia Gejza, Jolana, brat Emil a manželka Oľga
PIATOK 22.9. Sv. Emeráma, biskupa a muč., spomienka Radošina 18.00 + Štefan Pavlis /nedož. 85 r./, brat Jozef a ich rodičia
SOBOTA 23.9. Sv. pátra Pia, kňaza, spomienka Radošina 18.00 + rehoľná sestra Valentína, jej rodičia a súrodenci
NEDEĽA 24.9. 25. nedeľa v období

cez rok

Bzince 7.30 + Ján, Mária Gálikoví a ich synovia Viliam, Imrich, Eduard
Behynce 9.00 Za farnosť
Radošina 10.30 + Anton a Vilma Funtoví, syn Anton a starí rodičia
  • Pri príležitosti hodovej slávnosti bude dnes po sv. omši krátka pobožnosť s požehnaním. Po sv. omši bude hodová ofera. Pred kostolom bude malé agapé.
  • Počas celého týždňa bude možné navštíviť náš farský kostol a pozrieť si výzdobu, ktorá je poďakovaním za úrodu, ale sa aj Pánu Bohu v modlitbe poďakovať za všetky dary, ktoré nám uštedril na našich poliach. Kostol bude otvorený od rána do 18.00. Presný rozpis na jednotlivé dni si pozrite na výveske.
  • V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, ich obsahom je poďakovanie za úrodu. My sa zvlášť poďakujeme v piatok pri sv. omši.
  • Úprimne ďakujem bohuznámym za milodary na oltár 50 a 100 eur a na obnovu sochy sv. Floriána a sv. Vendelína 350 eur od bohuznámych hasičov a 1150 eur od bohuznámych susedovcov Piešťanskej ulice a malých podnikateľov.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 1

Informačný servis nitrianskej diecézy