PONDELOK 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi Radošina 18.00  + Anna Krajčírová /1. výročie/
UTOROK 14.9. Povýšenie svätého kríža, sviatok Bzince 16.00 Na úmysel
Behynce 17.00 ZBP pre Jarmilu
Radošina 18.00 + Albert a Irena Bartovičoví, dcéra Mária
STREDA 15.9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť Sv. omša nebude Šaštín!!!
ŠTVRTOK 16.9. Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov Radošina 18.00  
PIATOK 17.9. Féria Radošina 7.00 + Anna
SOBOTA 18.9. Féria Radošina 15.00 PZ Havran
NEDEĽA 19.9. 25. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Helena, Štefan Mandúchoví a deti
Behynce 9.00  
Radošina 10.30 Za farníkov HODY !
  • Dnes bude Vincentská rodina po sv. omšiach predávať pred kostolmi medovníkové srdiečka v rámci zbierky Boj proti hladu. Kúpou srdiečka podporíme chudobných vo svete…
  • Dnes o 14.00 bude modlitbové stretnutie pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie medzi radošinským a behynským chotárom. Srdečne pozývam všetkých farníkov…
  • Úprimne ďakujem bohuznámemu darcovi z Behyniec za milodar na kostol 1500 eur.
  • Dnes popoludní priletí na trojdňovú návštevu našej krajiny Svätý Otec František. O 15.30 do 15.42 budú vítať Svätého Otca aj zvony na všetkých našich kostoloch. Sprevádzajme túto jeho návštevu modlitbou a obetami. Počas jeho prítomnosti budeme po každej sv. omši spievať pápežskú hymnu.
  • Dňa 15. septembra organizujeme z našej farnosti autobus do Šaštína na stretnutie so Svätým Otcom. Organizátori odporúčajú byť v Šaštíne najneskôr o 6.00, preto odchod autobusu bude posunutý. Odchádzame o 45 od farského kostola, autobus bude pristavený o 3.30. Všetci musia byť zaregistrovaní. Registrácia plne zaočkovaných končí dnes v noci. Nezabudnite si vstupenku a občiansky preukaz…Tekutiny si treba zobrať do plastových fliaš. Nebrať ostré predmety, dáždniky… Pútnická stolička je dovolená.
  • V piatok 17.9. od 9.00 sa bude vyzdobovať kostol pred poďakovaním za úrodu. Plody záhrad a polí môžete priniesť do kostola vo štvrtok od 17.00 do 19.00 alebo v piatok ráno. Zapojme sa čím viacerí do tejto bohumilej činnosti.
  • V sobotu 9. o 15.00 bude v bývalom kameňolome slávnostná sv. omša pri príležitosti svätohubertských slávností v našej obci. Slávnostný kazateľ bude Stanislav Caránek, farár v Žitavanoch. Srdečne vás pozývame…
  • Pri príležitosti posvätenia kostola v Radošine bude na budúcu nedeľu slávnostná sv. omša a po nej krátka pobožnosť s požehnaním. Po sv. omši bude hodová ofera. Pred kostolom bude po sv. omši malé agapé. Prosím šikovné gazdinky o napečenie koláčikov…
  • Na budúcu nedeľu popoludní o 16.00 požehnáme obnovenú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie na Záhorčí oproti vinárstvu „Víno vinovaté“.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č.7