PONDELOK 20.9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, mučeníkov Radošina 18.00  ZBP pre rod. Antalíkovú a zomrelých z rodiny Antalíkovej
UTOROK 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu sviatok Behynce 18.00 ZBP pre Ondreja
STREDA 22.9. Sv. Emeráma, biskupa a muč., spomienka Radošina 7.00 Na úmysel
ŠTVRTOK 23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka Bzince 18.00 + Jozef Siget, manž. Mária, Jozef Bačkády, manž. Anna, deti Ján, Jozef, Jolana, Vincencia
PIATOK 24.9. Féria Radošina 18.00  + Bruno Kuchta, rodičia Kuchtoví a Kováčoví
SOBOTA 25.9. Féria Radošina 18.00 + brat Kamil, sestry Antónia a Oľga
NEDEĽA 26.9. 26. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Anna Stískalová /30 .výr./, manžel František, dcéry Eva a Anežka
Behynce 9.00 Za farníkov
Radošina 10.30 + Anna Stredáková /pohrebná/

 

  • Pri príležitosti posvätenia kostola v Radošine bude dnes po sv. omši krátka pobožnosť s požehnaním. Po sv. omši bude hodová ofera. Srdečne vás pozývam na malé agapé, ktoré bude po sv. omši pred kostolom.
  • Dnes popoludní o 16.00 požehnáme obnovenú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie na Záhorčí oproti vinárstvu „Víno vinovaté“. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojimi financiami i prácou k obnove tejto kaplnky. Je veľmi pekná…
  • Prosím členov SSV, aby si v sakristii vyzdvihli podielové knihy a kalendáre a zaplatili členský príspevok.
  • Povzbudení príhovormi Svätého Otca Františka vyhlasujú slovenskí biskupi na budúcu nedeľu zbierku na pomoc pre ľudí v biede na Kube. Výnos bude venovaný predovšetkým osobám so zdravotným postihnutím, pre slobodné matky s deťmi, osamelé staršie osoby, chorých a zotavujúcich sa z ochorenia Covid-19, na podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Za vaše milodary vyslovujeme vopred úprimné Pán Boh zaplať…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 8