PONDELOK 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka Radošina 18.00 + Viktória Močková /ned. 100 r./, Dominik
UTOROK 28.9. Sv. Václava, muč., spomienka Behynce 18.00 ZBP Patris
STREDA 29.9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok Bzince 18.00 + Michal Mihálik a manž. Anna
ŠTVRTOK 30.9. Sv. Hieronyma, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 7.00 + Štefan, Terézia Kmentoví, ich rodičia a zať Anton
PIATOK 1.10. Sv. Terézie z Lisieux, panny a uč. Cirkvi, spomienka Behynce 17.00  
Radošina 18.00 + Alena Macová
SOBOTA 2.10. Svätých anjelov strážcov, spomienka Radošina 18.00 70 roční jubilanti
NEDEĽA 3.10. 27. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Augustín, Mária Bílikoví, rodičia a súrodenci
Behynce 9.00 ZBP Veronika
Radošina 10.30 + Jozef a Irena Močkoví, syn Milan /20. výr./

 

  • Úprimne ďakujem za všetku vašu obetavosť a štedrosť pri minulotýždňovej hodovej slávnosti. Vďaka za prípravu, program, pohostenie po sv. omši v sobotu aj v nedeľu. Výzdoba sa ukončí v pondelok. Zelenina a ovocie pôjdu do seminára. Kto by chcel ešte niečo darovať zo svojej úrody alebo špajze do seminára /napr. zaváraniny/, môže to priniesť v pondelok počas dňa do kostola. Za vaše dary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok popoludní spovedáme birmovancov v Bojnej, preto je zmena sv. omší v stredu a štvrtok. Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou. V Radošine budem spovedať v piatok od 14.30 do 16.30. Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou bude od 15.00 do sv. omše.
  • V sobotu o 17.00 bude mariánska pobožnosť. Počas mesiaca október sa budeme modliť svätý ruženec pred sv. omšou. Keď sv. omša nie je, budeme sa modliť o 17.00 a v nedeľu o 14.30.
  • Dnes je zbierka na Kubu. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 9