PONDELOK 4.10. Sv. Františka Assiského, spomienka Radošina 18.00 + Jozef a dcéra Iveta
UTOROK 5.10. Féria Bzince 18.00 + Gitka /pohr./
STREDA 6.10. Féria Radošina 7.00 + Peter a Štefánia Pracharoví, zať František
ŠTVRTOK 7.10. Ružencovej Panny Márie, spomienka Behynce 18.00

 

+ Vincent a Štefánia Gálikoví, vnuk Martin a + z rodiny Gálikovej a Kováčovej
PIATOK 8.10. Féria Radošina 18.00 + rodičia Mária a Štefan, Helena a Albert a starí rodičia z oboch strán
SOBOTA 9.10. Féria Radošina 18.00 + Jozef a Gabriela Valachoví, syn Ján a rodičia Valachoví a Brezovanoví
NEDEĽA 10.10. 28. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 Za farnosť
Radošina 9.00 + Emília Oravcová, rodičia Štrboví a Oravcoví
Behynce 10.30 + Albín a Valéria Gubáňoví a rodičia z oboch strán

 

  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, o 14.30 sa budú deti modliť svätý ruženec a po ňom bude pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu. Počas mesiaca október sa budeme modliť svätý ruženec pred sv. omšou. Keď sv. omša nie je, budeme sa modliť o 17.00 a v nedeľu o 14.30.
  • Na budúcu nedeľu máme hodovú slávnosť v Behynciach. Z toho dôvodu bude sv. omša o 9.00 v Radošine a o 10.30 v Behynciach. Po sv. omši bude v Behynciach pred kostolom malé agapé. Prosíme šikovné gazdinky o napečenie koláčikov, ktorými sa navzájom ponúkneme. Po sv. omši bude hodová ofera.
  • Vďaka za milodary: boj proti hladu 472,30 Eur, Kuba 390 Eur, a na kostol od Bohu známych 50 a 100 Eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 10