PONDELOK 5.10. Féria Radošina 18.00 + Róbert Krajčík a syn František
UTOROK 6.10. Féria Radošina 7.00 + rodičia Tomašovičoví
STREDA 7.10. Ružencovej Panny Márie, spomienka Behynce 18.00 + Jozef
ŠTVRTOK 8.10. Féria Bzince 18.00 + Ervín Práznovský a rodina Práznovská
PIATOK 9.10. Féria Radošina 18.00 + Anton a Veronika Piknoví, deti Jozef a Anna, zať Ernest a starí rodičia z oboch strán
SOBOTA 10.10. Féria Bzince 16.00 + Magdaléna a Ľudovít Vlasákoví a ich rodičia
Behynce 17.00  
Radošina 18.00 + Augustín, Františka Bizoňoví a starí rodičia
NEDEĽA 11.10. 28. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 Za farnosť
Radošina 9.00 + Anna Pintérová
Behynce 10.30 + Margita Babková

HODY

  • Vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. 
  • Vzhľadom na obmedzený počet 50 budú pridané dve sväté omše v sobotu s platnosťou na nedeľu: v Bzinciach o 16.00 a v Behynciach o 17.00. V Radošine o 18.00 zostáva. Je ťažké stanoviť, kto sa zúčastní na sv. omši a kto nie, ale dajme prednosť rodine, na úmysel ktorej je sv. omša slúžená. Na nedeľných sv. omšiach musíme monitorovať počet, nakoľko nám hrozia veľké sankcie, ktoré by naše dlhoročné úspory zlikvidovali. Obmedzenia sú zavedené kvôli ochrane zdravia obyvateľstva… Využívajme aj možnosť sledovania sv. omší prostredníctvom médií.   
  • V sakristii si môžete vyzdvihnúť nové číslo časopisu Posol a zaplatiť predplatné na rok 2021, čo je 8,50 eur.
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, o 14.30 sa budú tretiaci modliť svätý ruženec a po ňom bude pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.
  • Úprimne ďakujeme 80 ročným jubilantom za milodar 120 eur, ktorý venovali na opravu oltára.
  • Dnes je zbierka na Svätú Zem, ktorá mala byť 11.apríla…Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 2