PONDELOK 11.10. Féria Radošina 18.00 + Ján a Helena Masrnoví a rodičia z oboch strán
UTOROK 12.10. Féria Behynce 18.00 + Margita Babková
STREDA 13.10. Féria Radošina 7.00 Na úmysel
ŠTVRTOK 14.10. Féria Bzince 18.00 + Ján a Mária Gálikoví, synovia Imrich, Viliam, Eduard
PIATOK 15.10. Sv. Terézie z Avily, panny a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 + Anton Krška
SOBOTA 16.10. Féria Radošina 18.00 + z rodiny Stískalovej, Vankovej, Takáčovej
NEDEĽA 17.10. 29. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Emília Sláviková, rodina Sláviková a Rojková
Behynce 9.00 + Alžbeta a Karol Balážikoví
Radošina 10.30 + Jozef Vičan /pohrebná/

 

  • Dnes o 14.30 sa bude modliť svätý ruženec ružencové bratstvo.
  • V sobotu 16.10. organizujeme turistický výlet na Marhát. Stretneme sa o 8.00 pri farskom kostole, autami sa presunieme do Nitrianskej Blatnice. Na Marháte budeme opekať. Pribaľte si špekačky alebo slaninku na opekanie…
  • Úprimne ďakujem sedemdesiatnikom za milodar 490 eur a bohuznámym za 100 a 50 eur na opravu kostola.
  • Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 11