PONDELOK 18.10. Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok Radošina 18.00 + Eugen a Veronika Lištiakoví
UTOROK 19.10. Féria Behynce 18.00 + rod. Kollárová a Ernest Frťala
STREDA 20.10. Féria Radošina 7.00  
ŠTVRTOK 21.10. Féria Bzince 18.00 + Ervín Práznovský, rodičia a súrodenci
PIATOK 22.10. Sv. Jána Pavla II., pápeža, spomienka Radošina 18.00 + František Kováčik /50. výr. smrti/, rodičia Anton, Mária a starí rodičia z oboch strán
SOBOTA 23.10. Féria Radošina 18.00 + Emil Bazala, manž. Jolan ka, dcéra Elenka a starí rodičia z oboch strán
NEDEĽA 24.10. 30. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Rudolf Kučera, rodičia a švagor Rudolf
Behynce 9.00 + Alfonz Balážik a rodičia Margita a Gustáv
Radošina 10.30 Za farníkov

 

  • Dnes o 14.30 sa budú modliť svätý ruženec matky.
  • Ako po minulé roky aj teraz sa chceme zapojiť do iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec.“ Deti, príďte zajtra v pondelok o 17.30 pomodliť sa svätý ruženec a na sv. omšu…
  • Budúca nedeľa je Misijná, po sv. omšiach bude zbierka na misie.
  • Výlet na Marhát sa nám včera vydaril, Pán Boh nám doprial krásne počasie. Ďakujem za účasť a za modlitby, ktorými ste nás sprevádzali…
  • Do Radošinských novín v prílohe Zo života farnosti sa omylom dostal článok o prvom svätom prijímaní namiesto článku o Poďakovaní za úrodu. Ešte raz úprimne ďakujem za výzdobu kostola všetkým Radošanom, Bzinčanom a Behynčanom…
  • Úprimne ďakujem bohuznámej za milodar na opravu kostola 100 eur…
  • Dnes je pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 12