PONDELOK 6.11. Féria Radošina 18.00 + členovia rodiny Blahová, Naňová, Szeizelová
UTOROK 7.11. Féria Behynce 18.00 + Imrich Gálik a rodičia
STREDA 8.11. Féria Radošina 7.00 ZBP pri operácii pre Máriu
ŠTVRTOK 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok Bzince 18.00  + Jozef, Františka Bolečkoví
PIATOK 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 18.00  + rodičia Pracharoví a syn Ján
SOBOTA 11.11. Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka Radošina 18.00 + ZBP Mária a poďakovanie za 80 rokov života /Jurčová/
NEDEĽA 12.11. 32. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Vincent Maťko, manželka Františka, dcéra Terézia
Behynce 9.00 + Drahomíra Valentová, syn Juraj, Helena Vojtelová rodená Jančovičová
Radošina 10.30 + Lenka /nedož. 32 r./
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, o 14.00 bude vo farskom kostole modlitba svätého ruženca…
  • Vo štvrtok sa náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák dožíva 66 rokov. Myslime na neho vo svojich modlitbách.
  • V sobotu 11.11. plánujeme turistický výstup na Marhát, spojený s opekačkou. Ak bude dobré počasie, stretneme sa pri fare o 8.30 a autami sa presunieme do Blatnice. Odtiaľ pôjdeme na turistiku…
  • Úprimne ďakujem za milodary na kostol od bohuznámych 100 Eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 8

Informačný servis nitrianskej diecézy