PONDELOK 1.11. Všetkých svätých, slávnosť Bzince 7.30 Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
Behynce 9.00 Za farníkov
Radošina 10.30 + Jozef Machovský a rodičia
UTOROK 2.11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich Bzince 16.00 + za všetkých zosnulých
Behynce 17.00 Na úmysel Svätého Otca
Radošina 18.00 Na úmysel
STREDA 3.11. Féria Radošina 7.00 + rodičia a sestra Magdaléna
ŠTVRTOK 4.11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka Sv. omša nebude  —
PIATOK 5.11. Féria Behynce 17.00 + Imrich Gálik
Radošina 18.00 Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
SOBOTA 6.11. Féria Bzince 16.00  
Behynce 17.00  
Radošina 18.00 + Kornélia Fialová /1.výr./, Stanislav a rodičia
NEDEĽA 7.11. 32. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 + Drahomíra Valentová a syn Juraj
Radošina 10.30 + Albert a Júlia Šugroví a ich deti a Cyril a Peter, Martin

 

  • Dnes o 14.30 sa budú modliť svätý ruženec muži a ženy.
  • Zajtra v pondelok je prikázaný sviatok Všetkých svätých, sv. omše budú ako v nedeľu. V pondelok budú na filiálkach sv. omše vonku: v Bzinciach pred kostolom a v Behynciach na cintoríne. Po nich bude v Bzinciach aj v Behynciach krátka pobožnosť za duše v očistci.
  • V utorok na Dušičky budú sv. omše už v kostoloch. Po sv. omši v Radošine pôjdeme na cintorín a tam bude pobožnosť za duše v očistci.
  • Od 1.do 8. nov. môžeme získať pre duše v očistci plnomocné odpustky. Podmienkou je svätá spoveď, sv. prijímanie, návšteva cintorína, modlitba za duše v očistci, modlitba na úmysel Svätého Otca: Otče náš, Zdravas a Verím v Boha. Treba sa nám vyvarovať akejkoľvek pripútanosti ku hriechu, aj k všednému…
  • Vo štvrtok v noci adorácia nebude. Na prvý piatok bude adorácia od 15.00. V piatok budem spovedať od 15.00 do 16.00. V sobotu bude o 17.00 mariánska pobožnosť.
  • Modlime sa viac za ukončenie pandémie…a dôverujme dobrému Pánu Bohu.
  • Vďaka za milodar od Bohu známych 100 a 50 Eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 1