PONDELOK 8.11. Féria Radošina 18.00 + Koloman a Emerencia Machovičoví, deti Emília, Viliam, Jozef a starí rodičia z oboch strán
UTOROK 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok Behynce 18.00 + Alfonz Močko
STREDA 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 7.00 + Vladimír, Milan Kafkoví a rod. Matušáková
ŠTVRTOK 11.11. SvMartina z Tours, biskupa, spomienka Bzince 18.00 Na úmysel
PIATOK 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a muč., spomienka Radošina 18.00 + Jozef Javorka, rodičia, starí rodičia a ich deti
SOBOTA 3.11. Féria Bzince 16.00 + Emil Kusý /2.výr./
Behynce 17.00  
Radošina 18.00 + Slavomíra Jankovičová /1.výr./
NEDEĽA 14.11. 33. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 + Ján, Jaroslav Šantaví
Radošina 10.30 + Peter Cvik /1.výr./

 

  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, o 14.30 bude vo farskom kostole pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.
  • Tak ako minulý rok môžeme získať pre duše v očistci plnomocné odpustky počas celého mesiaca november. Podmienkou je svätá spoveď, sv. prijímanie, návšteva cintorína, modlitba za duše v očistci, modlitba na úmysel Svätého Otca: Otče náš, Zdravas a Verím v Boha. Treba sa nám vyvarovať akejkoľvek pripútanosti ku hriechu, aj k všednému…
  • Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 sa nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák rozhodol udeliť dišpenz od povinnosti zúčastniť sa na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok na tých územiach Nitrianskej diecézy, ktoré sa aktuálne nachádzajú alebo aj neskôr budú nachádzať v 3. stupni ohrozenia, že daná obec sa bude nachádzať na covidovej mape v čiernom okrese.
  • Modlime sa viac za ukončenie pandémie…a dôverujme dobrému Pánu Bohu.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 2