PONDELOK 13.11. Féria Radošina 18.00 + Gedeon a Marta Bartošekoví, dcéra Beáta a starí rodičia, ich deti a nevesta Vierka
UTOROK 14.11. Féria Behynce 18.00 + Ján, Jaroslav Šantaví
STREDA 15.11. Féria Radošina 7.00 + Jozef, Eva Obstoví /nedož. 90 r./
ŠTVRTOK 16.11. Féria Bzince 18.00 + Jozef, Paulína Rogoňoví a deti Karolína a Václav
PIATOK 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka Radošina 8.00 + Marta, Ľudovít, Emil a Bohuš
SOBOTA 18.11. Féria Radošina 18.00 + Jozef Balážik, manž. Berta, súrodenci a starí rodičia
NEDEĽA 19.11. 33. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Emília Sláviková a rodičia Slávikoví a Rojkoví
Behynce 9.00 Za farnosť
Radošina 10.30 + Miroslav Siget /20 výr./, syn Miroslav, rodičia, súrodenci
  • V Behynciach z dôvodu maľovania kostola sú sväté omše v kultúrnom dome.
  • V dňoch 20. – 26. novembra 2023 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Jeho vyvrcholením bude diecézne stretnutie mladých v sobotu 25.11. 2023 v Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Podrobnosti sú na výveske…
  • Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 9

Informačný servis nitrianskej diecézy