PONDELOK 20.11. Féria Radošina 18.00 Za zdravie a obrátenie rodiny
UTOROK 21.11. Obetovanie Panny Márie, spomienka Behynce 18.00 + Ján Oravec
STREDA 22.11. Sv. Cecílie, panny a muč., spomienka Radošina 7.00 + Jozef Machovič a rodičia Machovičoví
ŠTVRTOK 23.11. Sv. Klimenta I., pápeža a muč., spomienka Bzince 18.00 + Emília, Jozef Šiškoví a syn Jozef
PIATOK 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, muč., spomienka Radošina 18.00 + Mária, Pavol Pupákoví, synovia Jozef, Ivan a zať Vincent
SOBOTA 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a muč., spomienka Radošina 18.00 + Marta, Ľudovít, Emil, Bohuš
NEDEĽA 26.11. 34.ned. v období cez rok, slávnosť Krista Kráľa Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 + Bohumil a Mária Balentoví a starí rodičia z oboch strán
Radošina 10.30 + Ján Tomašovič, manželka Mária, brat Michal
  • Budúca nedeľa je posledná v cirkevnom roku, nedeľa Krista Kráľa. Po svätých omšiach bude modlitba zasvätenia Božskému Srdcu na slávnosť Krista Kráľa. Pri tejto modlitbe môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky…
  • Dnes je pravidelná zbierka na opravy a údržby našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať. Ďakujem bohuznámym dobrodincom, ktorí v tomto týždni darovali na kostol 30, 100 a 250 eur…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 10

Informačný servis nitrianskej diecézy