PONDELOK 20.12. Féria Radošina 6.00 + Otto Vičan, rodičia z oboch strán a súrodenci
UTOROK 21.12. Féria Behynce 6.00 + Vojtech a Jolana Balážikoví
STREDA 22.12. Féria Radošina 6.00 ZBP a ochranu pre rodinu
ŠTVRTOK 23.12. Féria Bzince 6.00 + Jozef a Pavlína Rogoňoví, deti Václav a Karolína
PIATOK 24.12. Štedrý deň Radošina 7.00 Za poďakovanie
Behynce 22.00 + František, Daniela Oravcoví a rodičia z oboch strán
Radošina 23.00 + Anna Krajčírová
SOBOTA 25.12. Narodenie Pána, slávnosť Radošina 7.00 Za farníkov
Bzince 8.00 + Eva Macháčová, Ján Stredanský a ich rodičia
Behynce 9.00 + Ladislav Močko
Radošina 10.30 Za pokoj a odpustenie v rodine
NEDEĽA 26.12. Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok Radošina 7.00 Za farníkov
Bzince 8.00 + Štefan a Helena Mandúchoví a deti
Behynce 9.00 + Juraj Ďuriš, Ján
Radošina 10.30 + rod. Piknová, Kopuncová
  • V tomto týždni budem ešte spovedať po ranných sv. omšiach a v stredu od 17.00. – 18.00 vo farskom kostole. Chorých a nevládnych v našej farnosti budem spovedať v utorok dopoludnia.
  • Aj tento rok sa v našej farnosti zapojíme do Dobrej noviny. Deti budú kvôli zložitej situácii koledovať on line z farského kostola po sv. omši v nedeľu 26.12. Okrem pokladničky bude možné podporiť projekty aj cez QR kód na plagátikoch. Tento rok sú finančné prostriedky určené pre Ugandu. Ďakujeme za modlitby a podporu.
  • Návšteva bohoslužieb je v režime OP s obmedzeným počtom. Na slávnosť Narodenia Pána a každú nedeľu bude možnosť prijať sviatosť Eucharistie vo farskom kostole o 12.00 pre tých, ktorí sledovali sv. omšu cez médiá.
  • Na slávnosť Narodenia Pána bude po svätých omšiach obvyklá farská ofera. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať. V sobotu aj v nedeľu bude kostol otvorený celý deň na poklonu malému Ježiškovi.
  • Pokračujeme v adventnej príprave na Vianoce. Vyzdobené košieľky prineste, deti, do kostola do stredy, dáme ich na detský vianočný stromček.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 5