Pondelok 1. 4. Féria Radošina 18,oo + Vincencia a Matúš
Utorok 2. 4. Féria Behynce 18,oo Poďakovanie za 30 rokov života
Streda 3. 4. Féria Radošina 7,oo + Rudolf Matečka
Štvrtok 4. 4. Féria Bzince 18,oo + Viliam Gálik, 1. výročie
Piatok 5. 4. Féria Behynce 17,oo  
Radošina 18,oo + Katarína Gábrišová
Sobota 6. 4. Féria Radošina 18,oo + Gabriel Baňák, Maximilián a rodičia
NEDEĽA 7. 4.  

V. pôstna

 

Bzince 7,3o + Anton Ondrejka, 20. výročie úmrtia a spomienka na manž. Jozefinu
Behynce 9,oo + Július, Jozefina, Alfonz Balážikoví a Ján Krajčík a st. rodičia
Radošina 10,30 Za farníkov
  • Dnes, o 14,3o h. bude vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty. Srdečne vás pozývam. V piatok o 17.15 h.
  • Prvý štvrtok – deň modlitieb za duchovné povolania.
  • V noci o 23,oo h. bude pravidelná nočná adorácia
  • Prvá sobota – 17,oo h. – Večeradlo s Pannou Máriou
  • Vysluhovanie sviatosti zmierenia – prvý piatok:
Pondelok Radošina 17,oo – 18,oo
Utorok Behynce 17,oo – 18,oo
Streda Radošina Po sv. omši
Štvrtok Bzince 17,oo – 18,oo
Piatok Radošina 15,oo – 16,3o
     
ADORÁCIA Piatok – Radošina 15,oo – 18,oo
  • Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami v našej farnosti bude v sobotu, 13. 4. Večer pri sv. omši budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Bližšie informácie na budúcu nedeľu.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č.9 a 10, plus dobrovoľníci