PONDELOK 3.6. Sv. Karola Lwangu a spoloč., muč., spomienka Radošina 18.00 + Anna, Milan Kováčikoví, starí rodičia a ostatní zomrelí z oboch strán
UTOROK 4.6. Féria Behynce 18.00 + Ernest Frťala a rodičia
STREDA 5.6. Sv. Bonifáca, biskupa a muč., spomienka Radošina 7.00 + rodičia Mária, Vojtech, brat Jozef, starí a prastarí rodičia, rodina Bartová
ŠTVRTOK 6.6. Féria Bzince 18.00 Za farnosť
PIATOK 7.6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť Bzince 15.00 Sobáš Michal Masarovič a Nikola Kačeriaková
Radošina 18.00 + rodina Madarasová, Pavlisová, Rožeková
SOBOTA 8.6. Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka Radošina 18.00 + Irena, Martin, syn Jozef, + z rodiny Prokešovej, Bullovej, Fulirovej
NEDEĽA 9.6. 10. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Emil Lanfer / 5.výr./
Behynce 9.00 + Mária, Margita, Karol, Ján Balážikoví
Radošina 10.30 + Alojz, Jozefína Pánski, ich rodičia Šimon, Mária, Martin, Matilda Bernátoví
  •  Úprimne ďakujem všetkým, ktorí pripravili oltáriky na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Nech vašu obetavosť dobrý Pán Boh odmení.
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. O 14.00 bude modlitba svätého ruženca a po nej litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred sv. omšami. V piatok budem v Radošine spovedať od 16.30 do svätej omše. Sviatosť Oltárnu vystavím tiež o 16.30…
  • Úprimne ďakujem Bohu známemu dobrodincovi za milodar na oltár 100 €.
  • 6. a 1.7. organizujeme miništrantský výlet. V nedeľu bude kúpačka, v pondelok túra, noc v stane… Chlapci, nahlasujte sa na fare alebo u Mirka.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 2

Informačný servis nitrianskej diecézy