PONDELOK 16.1. Féria Radošina 7.00 + Martina Benediková
UTOROK 17.1. Sv. Antona, opáta, spomienka Behynce 18.00 + Jana a Vincent
STREDA 18.1. Féria Radošina 7.00 ZBP Jozef
ŠTVRTOK 19.1. Féria Bzince 18.00 + Jana Kačeriaková, Emil Koleno, rodina Ondrovičová
PIATOK 20.1. Féria Radošina 18.00 + Jozef Javorka, rodičia, starí rodičia a ich deti, Anton Mikloška
SOBOTA 21.1. Sv. Agnesy, panny a muč., spomienka Radošina 18.00 + Jozef Machovský a rodičia
NEDEĽA 22.1. Tretia nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Jozef Šiška
Behynce 9.00 Za farnosť
Radošina 10.30 + Marta Zápražná, Jozef Pinter a starí rod. Manasoví
  • V stredu začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Modliť sa budeme 40 minút pred sv. omšou a v dňoch, keď nie je sv. omša, o 17.00 vo farskom kostole.
  • V sobotu o 15.00 bude hodnotiace stretnutie koledníkov a animátorov v zelenom dome. Pozývame aj vyslúžilcov. Plánovanie…
  • Dnes je pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
  • Ďakujem za milodary na kostol od bohuznámych 50 a 100 eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 3

Informačný servis nitrianskej diecézy