PONDELOK 4.9. Féria Radošina 8.00 Za žiakov, študentov a učiteľov
UTOROK 5.9. Féria Behynce 18.00 + rodina Štuchalová, Urminská
STREDA 6.9. Féria Radošina 7.00 + Gabriela a Jozef Nemčekoví, Valéria a Ján Vargoví
ŠTVRTOK 7.9. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a muč., spomienka Radošina 18.00 +Mária, Ján, ich rodičia, súrodenci a dcéra Elena
PIATOK 8.9. Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok Bzince 18.00 + Ladislav Jakubička, Alžbeta a syn Ladislav
SOBOTA 9.9. Féria Radošina 18.00 + Erika, Peter Škodoví, starí rodičia z oboch strán, Viliam, Pavol
NEDEĽA 10.9. 23. nedeľa v období cez rok Radošina 7.30 + Anna Gábrišová /1.výr./ a manžel Ľudovít
Behynce 9.00 + Alfonz Balážik, rodičia Margita a Gustáv
Bzince 10.30 Za farnosť – hodová

 

  • Dnes popoludní o 14.00 bude modlitba svätého ruženca a po nej pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.
  • V pondelok o 8.00 bude sv. omša na začiatok školského roka pre deti, učiteľov a rodičov. Budeme prosiť o Ducha Svätého pre všetkých školákov. Deti, príďte na sv. omšu vyprosiť si Božie požehnanie. V škole je začiatok o 9.00.
  • Na budúcu nedeľu sú hody v Bzinciach. V Radošine bude sv. omša o 7.30 a v Bzinciach o 10.30. Po sv. omši bude malé agapé. Prosím šikovné gazdinky o napečenie koláčikov, ktorými sa pred kostolom ponúkneme. Po sv. omši bude farská ofera.
  • V ostatných kostoloch bude na budúcu nedeľu zbierka na seminár. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Na budúcu nedeľu o 15.00 bude modlitbové stretnutie pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie medzi radošinským a behynským chotárom. Srdečne pozývam všetkých farníkov.
  • Úprimne ďakujem bohuznámym za milodary na kostol 20,50,100 a 200 eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 11

 

Informačný servis nitrianskej diecézy