PONDELOK 22.11. Sv. Cecílie, panny a muč., spomienka Radošina 18.00 + Jozef Machovič
UTOROK 23.11. Sv. Klimenta I., pápeža a muč., spomienka Behynce 18.00 + Mária a Jozef
STREDA 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka,kňaza, a spoločníkov,muč., spomienka Radošina 7.00 + František a Antónia Krajčíroví, ich deti a rodičia z oboch strán, Apolónia Briganová
ŠTVRTOK 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a muč., spomienka Bzince 18.00 + Dagmar
PIATOK 26.11. Féria Radošina 18.00 + Katarína a Július Sigetoví a deti
SOBOTA 27.11. Féria Bzince 16.00 ZBP Vladimír a poďakovanie za 70 rokov života
Behynce 17.00  
Radošina 18.00 + Emília a Ján Goňoví, rodičia a súrodenci z oboch strán
NEDEĽA 28.11. 1. adventná nedeľa Radošina 7.00 + Anna
Bzince 8.00 + Štefan a Janka Vadrnoví, zať Jozef, Emil
Behynce 9.00  
Radošina 10.30 Za farníkov
  • V sobotu večer a v nedeľu pri každej sv. omši sa budú posviacať adventné vence a sviece. Nezabudnite si ich priniesť do kostola.
  • Dnes je pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Situácia s pandémiou je veľmi vážna, v nemocniciach je veľa chorých a zomierajúcich. Zdravotníci sú vyčerpaní a na konci s kapacitami… Preto je vyhlásený od pondelka lockdown pre neočkovaných a je obmedzený aj počet očkovaných na verejných zhromaždeniach. Sv. omše ostávajú vo zvýšenom počte, aby sme čo najlepšie mohli dodržať protipandemické opatrenia. Na bohoslužbách sa riadime pravidlom OP /očkovaní, prekonaní/…
  • Modlime sa vrúcne za ukončenie pandémie a dôverujme dobrému Pánu Bohu.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 4