PONDELOK 10.1. Féria Radošina 18.00 + Marta Zápražná
UTOROK 11.1. Féria Behynce 7.00  
STREDA 12.1. Féria Radošina 7.00 + Štefan
ŠTVRTOK 13.1. Féria Bzince 18.00  
PIATOK 14.1. Féria Radošina 18.00 ZBP Zuzana, poďakovanie za 70 rokov života
SOBOTA 15.1. Féria Radošina 18.00  
NEDEĽA 16.1. Druhá nedeľa v období cez rok Radošina 7.00 Za farníkov
Bzince 8.00 + Alojz a Mária Billikoví, Jozef
Behynce 9.00  
Radošina 10.30 + Marta Kršková /1.výr./ a manžel Ján

 

  • Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie. Výzdoba v kostoloch môže zostať do sviatku Obetovania Pána 2.febr.
  • Úprimne a zo srdca chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný a slávnostný priebeh vianočných sviatkov. Ďakujem našim kostolníkom a pani kostolníčke, organistkám, speváčkam, všetkým, ktorí čistili a zdobili naše kostoly, miništrantom… Nech Pán Boh odmení vašu obetavosť svojím požehnaním.
  • Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
  • Ďakujem za milodar od bohuznámych na nové okná v Behynciach 100 eur a na kostol 50 eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 8

Informačný servis nitrianskej diecézy