PONDELOK 20.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 + Emília Oravcová, Alfonz, syn Jozef a starí rodičia
UTOROK 21.5. Féria Behynce 18.00 ZBP Zuzana
STREDA 22.5. Sv.Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka Radošina 7.00 Za duše v očistci
ŠTVRTOK 23.5. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného Kňaza, sviatok Bzince 18.00 ZBP Jozef
PIATOK 24.5. Féria Radošina 18.00 + Oľga Vlasáková /1.výr./
SOBOTA 25.5. Karola Lwangu a svoloč., muč., spomienka Radošina 15.00 Sobáš Matúš Bartošek a Žaneta Novosadová
Radošina 18.00 + Drahomír Kalina
NEDEĽA 26.5. Najsvätejšej Trojice Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 + Jaroslav Lipár /nedož. 80 rokov/
Radošina 10.30 Prvé sväté prijímanie
  •  Vsobotu od 10.30 do 11.00 bude vo farskom kostole prvá sv. spoveď detí. Budeme spovedať aj rodičov a rodinných príslušníkov prvoprijímajúcich detí. Na budúcu nedeľu o 10.30 bude vo farskom kostole prvé sväté prijímanie. Modlime sa za tieto deti, aby s láskou prijali Pána Ježiša…
  • Na budúcu nedeľu popoludní bude požehnanie viníc a polí. Stretneme sa o 15.00 pri soche sv. Urbana…
  • Dnes je pravidelná zbierka na opravy našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať. Úprimne ďakujem za milodar na kostol 50 a 100 eur.
  • V sobotu večer a v nedeľu po sv. omši bude pred kostolom malá výstavka unikátnych obrazov, ktoré namaľovali pacienti s neurologickým postihnutím, ktoré dotvorili akademickí umelci. Výstavka bude spojená s dobrovoľným príspevkom pre týchto pacientov… Je možnosť aj zakúpenia niektorého diela.
  • Touto nedeľou sa končí veľkonočné obdobie.
  • Upratovanie kostola: Rodičia prvoprijímajúcich detí

Informačný servis nitrianskej diecézy